ennl

GPS Gronddetectie

Het Ground Perimeter System is een ondergronds aangelegd druksysteem dat trillingen in de grond detecteert en omzet in een alarmmelding. Door zijn hoge graad van detectie en zijn laag ongewenst alarm ratio is het een bijzonder betrouwbaar en discreet systeem.

Radar

Een radar zendt via een antenne radiogolven (elektromagnetische straling) uit en ontvangt de door de objecten gereflecteerde radiostraling (hierna te noemen: echo) weer via een antenne. Uit de ontvangen echo kan een aantal gegevens van het object bepaald worden ten opzichte van die radar, zoals richting, afstand, hoogte en snelheid. Wanneer de terugontvangen echo veranderd (er bevindt zich iets in het detectieveld) dan wordt alarm gegeven. Ook radardetectors zijn in zekere mate bestand tegen atmosferische storingen. Een ander voordeel van radardetectie is dat er grote afstanden mee overbrugd kunnen worden.

10.000Volt Power Hekwerk

Een netwerk van spanningsdraden dat aan de meeste hekwerken en poorten kan worden gemonteerd. Het systeem bestaat standaard uit één zone. Bij grotere terreinen kan het netwerk worden opgedeeld in meerdere zones. De spanningsdraden lopen horizontaal vanaf de grond tot ca. 50 cm boven het hekwerk. Bij sabotage of een langere kortsluiting wordt automatisch een al dan niet stil alarm afgegeven. Power Hekwerkdetectie is ongevoelig voor weersomstandigheden en vogels, dus de kans op een vals alarm is minimaal. Een accu zorgt ervoor dat het systeem ook bij stroomuitval operationeel blijft.